Privacy Policy

Gegevens vastlegging

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn.
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij motorclub Keizer Karel worden verwerkt en opgeslagen. Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met de voorzitter, die kan in de rol van “functionaris gegevensverwerking” tekst en uitleg geven.
Motorclub Keizer Karel zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee is gediend is en zal zich daarbij houden aan haar privacy-statement.

Ledenadministratie

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen
Vastgelegd worden naam en adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummersoort lidmaatschap, telefoonnummer, emailadres, geslacht en beroep.
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de naam- en adresgegevens overgebracht naar een afzonderlijk register.
Er worden geen bankgegevens vastgelegd.
Van de ontvangen contributiebedragen wordt in de ledenadministratie alleen de betaling vastgelegd.
In de financiële administratie worden geen persoonsgegevens van de leden vastgelegd.
De gegevens vastgelegd in de ledenadministratie zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

Evenementen

Ritten

Voor de landelijke competities van o.a. KNMV en LOOT worden inschrijfformulieren gebruikt met o.a. naam- en adresgegevens, e-mailadres en lidmaatschap van een vereniging. Na verwerking blijven de naam en het e-mailadres bewaard.

Overige evenementen

Er worden inschrijfformulieren gebruikt met o.a. naam- en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, lidmaatschap van een vereniging en het aantal deelnames. De registratie is alleen voor intern gebruik. Bij calamiteiten kan inzage aan bevoegde instanties gegeven worden.

Beeldmateriaal

Tijdens ritten of bijeenkomsten kunnen foto’s en video’s (sfeer, actie, …) gemaakt worden welke we via de website of andere social media presenteren aan geïnteresseerden.

Functionaris gegevensverwerking

De functie “functionaris gegevensverwerking” wordt toegekend aan de voorzitter.

Autoriteit Persoonsgegevens

Alle en actuele informatie over bescherming van persoonsgegevens, met onder andere de privacy-rechten en voorbeeldbrieven is te vinden op de website van de landelijke organisatie Autoriteit Persoonsgegevens.